woensdag, juli 24, 2024

Lintjesregen 2024: Deze Capellenaren ontvingen een koninklijke onderscheiding

Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In totaal ontvangen 3375 Nederlanders vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun maatschappelijke activiteiten en verdiensten. In Capelle aan den IJssel werden tien personen verrast met een lintje.

Namens de Koning reikt burgemeester Cor Lamers de onderscheidingen uit. De gedecoreerden werden met een smoes naar het Van Capellenhuis gelokt, waar ze verrast werden door een toespraak van de burgemeester en de koninklijke onderscheiding.

“Een prachtige dag waarbij de Koning zijn waardering uitspreekt aan burgers die iets moois, goeds of belangrijks voor de samenleving hebben gedaan”, vertelt burgemeester Lamers over de Capelse lintjesregen. Hij vervolgt: “Ik heb bijzondere waardering voor mensen die dit vele (vrijwilligers)werk doen en zich belangeloos inzetten voor de Capelse samenleving en soms ver daarbuiten.”

In totaal werden negen Capellenaren en één Rotterdammer onderscheiden. Die laatste was onlangs van Capelle naar Rotterdam verhuisd. Onderstaande personen ontvingen een decoratie:

  • de heer A.A. (Ton) Bartels, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw M.E. (Marike) Corver-Klee, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer J.S. (Jan) Hadders, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer A. (André) Nijmeijer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer B. (Bas) Schouten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw C.C.J. (Marjolijn) Schumacher-Verwijs, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer E. (Eric) Smith, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw M.J. (Marianne) Tobé-de Veer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • de heer R. (Rob) Verduin, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  • mevrouw M. (Ria) Vrijdag, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lees hieronder per gedecoreerde waarom zij de koninklijke onderscheiding ontvingen:

De heer A.A. (Ton) Bartels (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Bartels is na zijn pensionering vrijwilliger geworden bij voetbalvereniging SVS in Capelle aan den IJssel. Hij fungeert al meer dan 15 jaar als klusjesman en verzorgt het onderhoud van de faciliteiten. Ook is hij leider van een voetbalteam en zet zich in voor de vereniging als dat nodig is.

Mevrouw M.E. (Marike) Corver-Klee (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Corver-Klee was van 2008-2014 lid van de oudercommissie van kindcentrum Toverburcht in Capelle en ondersteunde wekelijks bij activiteiten.

Van 2010-2022 was ze vrijwilliger bij basisschool RKVO de Vijfster in Capelle. Ze was lid van de oudercommissie en organiseerde activiteiten, ook deed ze de financiële administratie van school. Inmiddels is ze daar voor een dag per week in dienst als evenementenplanner.

Vanaf 2017 is ze bestuurslid van het Wijkoverlegplatform Fascinatio van de gemeente Capelle, vanaf 2018 vrijwilliger bij het Denk & Doe Mee Fonds van de gemeente Capelle en vanaf 2019 oprichter en penningmeester van Stichting Buurtgroep Fascinatio waar ze mede wijkactiviteiten organiseert en ook betrokken is bij de Oekraine opvang.

In corona-tijd is ze vrijwilliger geweest bij een reisbureau en heeft daar administratie mee gedaan.

De heer J.S. (Jan) Hadders (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Hadders is vanaf 1985 vrijwilliger bij voetbalvereniging CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel. Door de jaren heen heeft hij verschillende dingen gedaan zoals grensrechter, scheidsrechter, coördinator van de scheidsrechters, wedstrijdsecretaris en organisator van de jeugdtoernooien. Verder heeft hij veel contacten met de KNVB. In de periode van 1997-2017 was hij ook scheidsrechter voor de KNVB.

De heer A. (André) Nijmeijer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Nijmeijer is al lang lid van voetbalvereniging SVS in Capelle aan den IJssel. Vanaf 1994 nam hij de taak van contributie administrateur op zich, later aangevuld met de ledenadministratie. Vanaf 2003 trad hij toe tot het bestuur en vanaf 2007 in de functie van secretaris.

De heer B. (Bas) Schouten (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Schouten verricht vanuit zijn kerkelijk hart divers vrijwilligerswerk.

Zo is hij van 1992-1998 lid, algemeen adjunct en voorzitter geweest van de Plaatselijke Zendingscommissie Capelle.

Van 2013 tot heden is hij lid van de onderhoudscommissie, hulpkoster en diaken van de Gereformeerde Gemeente Capelle en van 2016 tot heden algemeen lid en penningmeester van de Stichting Vrienden van Cedrah.

Mevrouw C.C.J. (Marjolijn) Schumacher-Verwijs (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Schumacher-Verwijs zet zich sinds 2012 in voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Kralingse Veer, de Laankerk, in Rotterdam. Gelegen tussen de Capelse wijken Capelle-West en Rivium. Haar inzet breidt zich uit van binnen de kerkgemeente, naar activiteiten voor de mensen in de wijk rondom de kerk en sinds anderhalf jaar ook naar de opvanglocatie van Oekraïners in de wijk Rivium.

Door haar inzet voor de Laankerk is ze ook in contact gekomen met het Diaconaal Platform Capelle. Van daaruit toont zij enorme inzet voor de Oekraïners in Capelle, maar ook voor de opvang locatie voor asielzoekers in de Barbizonlaan.

Voorbeelden van haar inzet zijn initiatief voor inzamelingsacties, spel- en knutselmiddagen, activiteiten in vakanties, hulp bij plaatsing op scholen, ondersteunen van andere vrijwilligers en noodopvang bij haar thuis.

Al haar vrijwillige inzet behelst inmiddels een full time baan die ze vervult naast het moeder zijn van een jong en groot gezin.

De heer E. (Eric) Smith (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
De heer Smith is onlangs verhuisd van Capelle aan den IJssel naar Rotterdam, maar werd in Capelle uitgenodigd en onderscheiden. Hij was eigenaar van een praktijk voor verloskunde ‘BovenMaas’ en momenteel directeur-eigenaar van de praktijk voor echoscopie BovenMaas Prenataal. Van oorsprong is hij verloskundige en was hij één van de eerste verloskundigen die zich tevens liet scholen als echoscopist. Hij maakte zich gedurende zijn carrière sterk voor de verbetering van de verloskunde, in het bijzonder de echoscopie. Hij investeerde als één van de eerste in een echoapparaat in zijn praktijk om op deze manier de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan zwangere vrouwen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en omstreken.

Tevens verrichte hij baanbrekend werk op het gebied van prenatale screening en prenatale onderzoeken. Buiten de openingstijden van de praktijk ondersteunde hij de ontwikkeling van nieuwe medische apparatuur en nieuwe software programma’s. Hij hielp bij kwaliteitsverbetering, onderzocht pijnbestrijdingsmiddelen tijdens de bevalling en zette nieuwe samenwerkingsverbanden op. Hij was mede-initiatiefnemer van screening in de zwangerschap naar aangeboren afwijkingen en participeerde in grote bevolkingsonderzoeken. Verder was hij actief als opleider echoscopie voor verloskundigen binnen de regio en deelde zijn kennis en ervaring ruimhartig met anderen in de regio en via landelijke nascholingssymposia.

Mevrouw M.J. (Marianne) Tobé-de Veer (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Tobé-de Veer is vanaf 2002 medeoprichter en duovoorzitter van het Wijkoverlegplatform Fascinatio te Capelle aan den IJssel. Zij startte diverse wijkgebonden activiteiten op en fungeerde als klankbord voor de gemeente inzake ontwikkelingen in en rond de wijk. Zij is lid van het kernteam, coördineert de werkgroepen en bevordert de samenwerking tussen de bewoners en de bij de wijk betrokken partijen. Zij inventariseert de wensen met bewoners en bevordert het verbeteren van de buitenruimte en het openbaar groen. Met de groei van de wijk groeide ook het overleg dat zij voerde binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, infrastructurele overleggen over de oeververbindingen, woningbouwprogramma’s en het wegennet. Ook steekt ze praktisch haar handen uit de mouwen als het gaat om Stichting Buurtgroep Fascinatio, Stichting Sjatoo 010 en sinds de oorlog in Oekraïne ook voor de opvanglocatie in de naastgelegen wijk Rivium.

De heer R. (Rob) Verduin (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Verduin is vanaf 2002 medeoprichter en duovoorzitter van het Wijkoverlegplatform Fascinatio te Capelle aan den IJssel. Betrokkene vergadert wekelijks en woont bijeenkomsten bij over verkeer, veiligheid, vergroening en wijkverbetering. Hij coördineert de werkgroepen en bevordert de samenwerking tussen de bij de wijk betrokken partijen en de bewoners. Hij inventariseert de wensen van de bewoners en initieert projecten.

Vanaf 2020 is hij ook vicevoorzitter van Stichting Sjatoo 010, deze stichting nam initiatief tot aanleg van een wijngaard in Fascinatio. De eerste wijn is al gebotteld en de flessen verkocht.

Mevrouw M. (Ria) Vrijdag (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Vrijdag is vanaf 1982 zo’n 15 jaar vrijwilliger geweest bij Videoflimclub ‘de IJsselstreek”. Zij was gastvrouw en lid van de redactie van het verenigingsblad. Van 2014 was ze gedurende 8 jaar budgetmaatje bij Samen 010 in de wijkwinkel Schollevaar. Van 2015 was ze gedurende 8 jaar lid van de Adviesraad Sociaal Domein. In 2008 startte ze met haar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, dat ze momenteel nog steeds doet. Eerst 3 jaar als bestuurslid, momenteel alleen als vrijwilliger bij verschillende activiteiten.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen