vrijdag, juli 12, 2024

Capelle neemt afscheid van Peter Oskam in Isala Theater

Maandagavond werd afscheid genomen van Peter Oskam in het Isala Theater. Tijdens het afscheid namen verschillende personen het woord en was er ook cultureel vermaak.

In december kondigde Oskam plots zijn vertrek aan. Hij heeft na acht jaar het burgemeesterschap ingeruild voor de positie van Griffier in de Tweede Kamer. Zijn voortijdig vertrek noemt Oskam zelf ‘jammer’, maar tegelijkertijd is het Griffierschap een ‘unieke kans’ die hij graag op zich wilde nemen.

Peter Oskam heeft een lange carrière achter de rug: bij de politie, justitie en in de politiek. Het heeft ervoor gezorgd dat Oskam over de loop der tijd vele contacten en vriendschappen hebben opgebouwd. Velen van hen waren dan ook aanwezig bij het afscheid of namen het woord, waaronder oud-minister Ard van der Steur, Albert van Wijk van het IJsselland Ziekenhuis en Foort van Oosten namens de burgemeesterskring en veiligheidsregio.

Naast de sprekers waren er ook verschillende video’s. In een compilatie vertelden bekende en onbekende Capellenaren over Oskam in zijn tijd als burgemeester. Ook sprak de welbekende Hagenees Sjaak Bral over Oskam en is hij blij dat hij terug naar ‘het Haagse’ komt. Ook was er vermaak. Jongerentheater Quint bracht bijvoorbeeld een compilatie van stuk ‘Oorlogswinter’ naar voren.

Artikel gaat verder onder afbeelding
Jongerentheater Quint bracht een compilatie van het stuk ‘Oorlogswinter’
Waardering

Het bleef niet alleen bij lovende woorden. In zijn jaren van burgemeesterschap was Oskam van grote betekenis voor verschillende organisaties en mensen. Albert van Wijk vertelde bijvoorbeeld over de waarde die Oskam bracht tijdens de coronajaren. Namens het IJsselland Ziekenhuis mocht hij een beeldje van een ijsvogel overhandigen, een teken van waardering die niet eerder aan iemand buiten het ziekenhuis was toegekend.

Van Arwin van Buuren kreeg Oskam de erepenning opgespeld die hij nog zou krijgen in verband met het ereburgerschap van Capelle. Van Oosten reikte namens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de VRR-legpenning uit voor zijn inzet voor de regio op het gebied van veiligheid. Vanuit de gemeente overhandigde loco-burgemeester Marc Wilson een schilderij, gemaakt door Kees de Jong.

Artikel gaat verder onder afbeelding
Oskam ontving de VRR-legpenning voor zijn inzet voor de veiligheidsregio
Dankbaar

Aan het einde van de bijeenkomst vertelde Oskam ook nog hoe hij zijn tijd als burgemeester had ervaren, zowel de mooie als ook moeilijkere perioden. Hij wilde daarbij graag ook iedereen bedanken met wie hij samen heeft gewerkt en die hebben bijgedragen aan de ‘prettige gemeente om in te werken’.

Na afloop werd in de foyer van het theater nog een drankje gedronken. Mensen konden daar ook nog persoonlijk afscheid nemen van Peter Oskam.

Artikel gaat verder onder afbeelding
Na afloop konden mensen persoonlijk afscheid nemen

Bekijk hieronder de gehele afscheidsvoorstelling terug

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen