vrijdag, juli 12, 2024

Grootste zorgen bij asielzoekers zelf tijdens bewonersbijeenkomst Barbizonlaan

Een twintigtal wijkbewoners bezochten zaterdag de bijeenkomst over de vluchtelingenopvang aan de Barbizonlaan. Zo konden ze meepraten over de toekomst van de opvang en eventuele zorgen uiten. Toch waren het niet de omwonenden, maar de huidige bewoners van de opvang die zich het meest zorgen maken.

Sinds vorig jaar wonen er zo’n dertig vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Barbizonlaan. De opvang werd gerealiseerd in verband met het grote tekort aan opvangplekken bij het COA en capaciteitsproblemen bij de immigratiedienst IND, waardoor asielprocedures veel langer duren.

Het was de bedoeling dat de opvanglocatie aan de Barbizonlaan eind dit jaar zou sluiten, maar het COA heeft de gemeente verzocht om de locatie langer open te houden en het aantal opvangplekken uit te breiden. De stemming in de gemeenteraad werd uitgesteld om eerst in gesprek te kunnen gaan met omwonenden.

Zorgen bij bewoners opvanglocatie

Voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst in het NH-hotel, werden bewoners uit de wijk ook uitgenodigd om een kijkje te nemen in de vluchtelingenopvang. Ook wij namen gebruik van de gelegenheid. Eenmaal binnen verwelkomd spreken enkele bewoners van de opvang mij aan. Ze zijn zichtbaar nerveus en een van hen steekt een trillende hand uit om zich voor te stellen. Zij weten namelijk maar al te goed hoe belangrijk het besluit ook voor hun is.

Momenteel zijn er zo’n dertig mensen gevestigd in de opvang. Degenen die wij spreken, zijn uit verschillende landen gevlucht met hun kind. Sindsdien leven ze in onzekerheid door de langlopende asielprocedure. Normaal neemt dit enkele maanden in beslag, maar door de achterstand bij de IND kan dit tot wel twee jaar duren. Tot de IND klaar is, weten ze dus niet of ze in Nederland mogen blijven.

De opvanglocatie heeft de huidige groep bewoners afgelopen jaar houvast gegeven in een onzekere periode. Er zijn vriendschappen ontstaan, sommige leren samen de taal, kinderen gaan hier naar school en vrijwel alle volwassenen hebben (vrijwilligers)werk. De kans dat ze dat mogelijk kwijtraken, doet veel met de bewoners.

Verbouw opvanglocatie

In de opvanglocatie is nu veel ruimte. De huidige bewoners zeggen zelf ook dat er voldoende plek is om meer mensen te kunnen huisvesten. Het idee nu is om het aantal opvangplekken uit te breiden naar honderd asielzoekers. Met dit aantal blijft ook voldoende ruimte over voor recreatie op de verdiepingen. Uitbreiding betekent wel dat er verbouwd moet worden, dit zou zo’n acht weken in beslag nemen.

Bredere zorgen omwonenden

Waar de opgevangen mensen zichtbaar bezorgd zijn, is het vooral nieuwsgierigheid dat wijkbewoners naar de bewonersbijeenkomst trekt. Wie komen er te wonen? Hoe gaat het COA om met vluchtelingen met bepaalde problematiek? Wie zegt dat er over een jaar niet opnieuw verlengd wordt? Het zijn dit soort vragen die spelen.

Uiteraard zijn er zorgen over wat de toename van het aantal asielzoekers zal doen. Eerder werden alleen gezinnen gehuisvest, maar dit onderscheid mag niet meer worden gemaakt. Het is daardoor onbekend wie er geplaatst zullen worden. Het COA wilde wel benadrukken dat er wordt opgetreden bij overlastgevende asielzoekers en dat deze ook herplaatst kunnen worden. Ook blijft de gemeente het laatste woord hebben, zo werd geantwoord op een vrouw van een omwonende, dat – als het nodig zou blijken – de gemeente zelf de beslissing zou kunnen nemen om de opvang te sluiten. En een eventuele verlenging kan altijd als het COA daarom vraagt, maar de gemeente zal zich dan opnieuw erover buigen.

Tijdens de bijeenkomst zijn er ook bredere zorgen die gedeeld worden. Er is veel onduidelijkheid over de herontwikkeling van de buurt en er zijn problemen die de huidige leegstand veroorzaakt: zo zou er veel overlast zijn van bijvoorbeeld drugsdealers en lachgasgebruikers.

Van de opvanglocatie zelf heeft niemand ooit last gehad, wat ook bevestigd wordt door het COA en de wijkagent. Afgelopen jaar is er geen enkele melding binnengekomen. De politie en het COA riepen bewoners op om vooral melding te doen als er iets voorvalt, ook elders in de wijk.

Vergeten uithoek van Capelle

Na afloop verklaren bewoners aan Capelle Vandaag over het algemeen blij te zijn dat de bijeenkomst werd georganiseerd, al was het wat hun betreft te kort. Enkele bewoners zeggen dat dit een ‘vergeten uithoek van Capelle’ is, maar dat ze zich wel Capellenaren voelen. Ze willen daarom graag gehoord worden, niet alleen over de opvang, maar ook over de gehele buurt die komende jaren herontwikkeld wordt.

Stemming

Op maandag 18 december zal de gemeenteraad stemmen over het voorstel om de opvanglocatie aan de Barbizonlaan te verlengen en uit te breiden. De raadsvergadering start die avond om 19.30 uur.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen