vrijdag, juli 12, 2024

Gemeente organiseert bewonersavond over vluchtelingenopvang Barbizonlaan, stemming over voortbestaan uitgesteld

De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de verlenging en uitbreiding van de vluchtelingenopvang aan de Barbizonlaan. Er is voorkeur gegeven om eerst in gesprek te gaan met omwonenden.

Sinds april dit jaar worden er dertig mensen opgevangen in een pand aan de Barbizonlaan wat dienst doet als tijdelijke noodopvang. De gemeenteraad besloot hier uit eigen beweging toe door het toen ontstane tekort aan opvangplekken. Bij de opvanglocatie van Ter Apel moesten vele asielzoekers noodgedwongen buiten slapen.

Nog altijd is het tekort aan opvangplekken niet opgelost. Dit weekend bleek maar weer hoe nijpend de situatie is, toen asielzoekers halsoverkop in een Haags hotel moesten worden geplaatst, omdat ze anders in Ter Apel de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt het tekort door een verhoogde instroom van asielzoekers, personeelstekorten en het woningtekort, waardoor ook degenen die asiel hebben gekregen niet kunnen doorstromen naar een woning en dus langer in de opvangcentra blijven zitten.

Gemeenten door het hele land worden gevraagd om asielzoekers (al dan niet tijdelijk) te huisvesten. Ook bij Capelle aan den IJssel werd een officieel verzoek van het COA “tot verlenging van de noodopvang aan de Barbizonlaan 50 voor een maximum van 120 asielzoekers voor een termijn van 1 jaar tot 31 december 2024.”

Het is ook belangrijk om te vermelden dat áls de gemeenteraad niet instemt, de opvanglocatie aan de Barbizonlaan aan het einde van dit jaar alsnog dicht gaat. De gezinnen die er nu gevestigd zitten, moeten dan ook weg.

Lang vergaderen

Maandag 27 november vergaderde de gemeenteraad over het verzoek. Hierin stonden partijen soms lijnrecht over elkaar. Benne Kerver van Leefbaar Capelle laat bijvoorbeeld weten dat zijn partij erop tegen is. Zo zou de eerste opvang maar tijdelijk zijn en vindt hij de huidige locatie veel te klein voor verdere uitbreiding. Daarnaast wees Kerver ook naar andere gemeenten die onvoldoende zouden doen.

Meerdere partijen waren kritisch op de houding van Leefbaar Capelle en vonden het hoe dan ook beter dan niks doen. “Laten we ze op stoelen slapen in Ter Apel? Of kunnen we ze een bed geven? Misschien in een te kleine kamer, maar wél een bed”, zo verwoordde Wendy Tieman (PvdA) het. Zinho Schelkers (D66) benadrukte dat het om solidariteit gaat: “Als je het beter hebt dan anderen, dan bouw je geen hogere muur, dan bouw je een grotere tafel.”

Uitstel besluit

Hoewel er lang vergaderd werd, nam de gemeenteraad nog geen besluit. Meerdere partijen gaven nadruk over het participatiebeleid in de gemeente, waarbij bewoners worden betrokken bij besluitvorming over grotere onderwerpen. Hoewel er met de huidige opvanglocatie geen klachten zijn, betekende dit niet dat er geen zorgen zijn over uitbreiding, zo lieten diverse raadsleden weten.

De wethouder stelde voor om de stemming uit te stellen naar 18 december. Zo kon de gemeente in de tussentijd nog een bewonersavond organiseren om omwonenden verder te informeren en met ze in gesprek te gaan. Op basis van deze gesprekken kan de gemeenteraad een beter besluit nemen. De gehele gemeenteraad is het daarom eens met de uitstel om eerst de opmerking en/of zorgen van omwonenden aan te kunnen horen.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen