dinsdag, juni 25, 2024

Extern onderzoek naar participatieproces Florabuurt

De gemeenteraad heeft een extern onderzoeker ingesteld die het participatieproces rondom de ontwikkeling van de ‘Gebiedsvisie Florabuurt’ zal evalueren. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt.

Halverwege december stemde de gemeenteraad in met de ontwikkelingsplannen voor de Florabuurt, ondanks weerstand van een grote groep bewoners en langdurige kritiek van meerdere politici.

Forse kritiek

Uit de vergaderingen was er veelvuldig kritiek op de wijze waarop bewoners werden betrokken – of beter: onvoldoende werden betrokken – bij de plannen.

Door dit onzorgvuldige participatieproces kon wethouder Maarten Struijvenberg rekenen op forse weerstand van oppositiepartijen, maar ook van coalitiepartner VVD. De PvdA bracht zelfs een motie van afkeuring ter stemming, maar deze werd verworpen.

Extern onderzoek

Hoewel er veel kritiek ontstond, is dit niet de aanleiding voor het onderzoek. Dat er een evaluatie-onderzoek zou komen, werd namelijk al vastgelegd tijdens het vaststellen van de projectopdracht in 2018.

De evaluatie is inmiddels gestart en wordt uitgevoerd door Vincent van Stipdonk. Van Stipdonk werkt al jaren als zelfstandig onderzoeker van openbare besturen en helpt bij politieke en/of bestuurlijk situaties. Hij verricht regelmatig onderzoeken voor gemeenteraden, griffies, rekenkamers, de VNG en het ministerie van BZK.

Verbeterpunten voor toekomst

De gemeente laat weten dat het om een evaluatie van het proces gaat, en niet van de inhoud zelf. Er verandert dus niks aan de plannen van de Florabuurt. Het doel van de evaluatie is dat eventuele verbeterpunten benut kunnen worden in vergelijkbare nieuwe processen en procedures.

Voor de evaluatie wordt onder andere gesproken met de verantwoordelijke wethouder, betrokken ambtenaren, een aantal raadsleden uit de commissie SOB, en vertegenwoordigers van Havensteder, Pameijer, WOP Schenkel, bewonersstuurgroep Florabuurt en overige partijen uit de buurtcoalitie.

Het is de bedoeling dat de evaluatie eind juni klaar is. Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen zal vervolgens door de raad met de onderzoeker en portefeuillehouder besproken worden.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen