dinsdag, juni 25, 2024

Hoofdpijndossier Florabuurt krijgt na felle eindstrijd toch groen licht van gemeenteraad

De ontwikkelingsplannen voor de Florabuurt krijgen – ondanks de felle weerstand – doorgang, nadat de plannen toch een meerderheid behaalden tijdens de stemming in de gemeenteraad.

De “Gebiedsvisie Florabuurt, het Actieprogramma Florabuurt en het Gebiedspaspoort Middengebied Florabuurt”, zoals de plannen is de volledigheid heten, zorgden afgelopen tijd voor behoorlijke ophef.

Tijdens de raadsvergaderingen vorige week bleek al dat veel wijkbewoners forse bezwaren hebben tegen de nieuwbouwplannen in het middengebied van de buurt. De zorgen bestaan dat de bereik- en leefbaarheid in de wijk onder verergerde spanningen komen te staan.

Veel raadsleden stonden toen, maar ook nu tijdens de raadsvergaderingen van afgelopen twee dagen, achter de bezwaren van de bewoners en waren bang dat het draagvlak voor de plannen te ver was afgebrokkeld.

Alles of niets

Wethouder Struijvenberg (stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening) gaf al aan niet terug naar de tekentafel te willen, omdat er over de ontwikkelperiode van twee jaar al meermaals tegemoetkomingen zijn geweest naar de bewoners. Met een ‘alles of niets’-mentaliteit ging hij dan ook afgelopen raadsvergaderingen in.

De gemeenteraad werd een politieke arena. Een fel debat ontvouwde zich en de wethouder moest de plannen met hand en tand verdedigen. Zelfs vanuit coalitiepartner VVD kwam sterke kritiek en PvdA-lid Geissler kwam nog met een motie van afkeuring. Die laatste kon niet rekenen op steun van de meerderheid van de raad.

Dat dit dossier dusdanig betwist wordt, bleek ook wel uit de duur van dit agendapunt: maandag konden de termijnen niet worden afgemaakt en moest dit worden verdergezet tijdens de vergadering van dinsdag.

Meerderheid stemde voor

Uiteindelijk brak toch de stemming aan en stemden 19 raadsleden voor en 13 tegen de plannen.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen