vrijdag, juli 12, 2024

Capelle heeft nieuw fietsbeleid, 10% meer fietsers in 2030 en de stad beter maken voor de fietser

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft een nieuw fietsbeleid vastgesteld. Vanaf juni 2023 is daaraan gewerkt. In het kort gaat het om het verbeteren van de fietspaden, het verbeteren van de fietsveiligheid en het stimuleren van meer fietsgebruik. Er zal worden geïnvesteerd in het fietsnetwerk in de gemeente.

Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau wordt gewerkt aan verbetering van het fietsnetwerk, verhoging van de verkeersveiligheid voor fietsers en zijn er veel initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren. 

In aanloop naar het nieuwe beleid heeft de gemeente via gesprekken en een fietsenquête veel input opgehaald bij de inwoners van Capelle. De enquête is door 847 inwoners ingevuld. Ook is gesproken met leden van de gemeenteraad en de Jongerenraad. Het oude fietsbeleid dateerde van 2010 en sinsdien fietst Nederland anders. Het gebruik van elektrische fietsen is sterk toegenomen.

De Fietsersbond is ook betrokken in het traject maar was heel kritisch op het concept beleidsplan dat in december 2023 besproken is. Darover is gepraat en geschreven en over het nu vastgestelde beleidsplan zegt de bond: “We kunnen vaststellen dat we een behoorlijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze beleidsnota. Het had scherper gekund, maar zeker is het een mooie nota geworden.”

Het fietsgebruik in Capelle aan den IJssel blijft op dit moment achter bij vergelijkbare
gemeenten. Hoeveel mensen precies fietsen en hoe vaak is niet duidelijk. Cijfers dateren grotendeels van 2020. De meeste inwoners (68%) hebben een stadsfiets en 40% heeft een elektrische fiets. Slechts 4% van de inwoners heeft geen fiets. Onder 65-plussers is de elektrische fiets het populairst (49%). Van inwoners tussen de 18 en 64 jaar
heeft ongeveer 1 op de 6 een racefiets of mountainbike. Inwoners maken vooral gebruik (46%) van een stadsfiets, maar ook van een elektrische fiets (37%).

Wat vond Capelle van fietsen en hoe het met veiligheid voor fietsers is gesteld? Er zijn ergernissen:
61% zegt zich te ergeren aan snelle fietsers en bromfietsers op het fietspad,
48% ergert zich aan gedrag van fietsers en
44% noemt de snelheid van het fietsen, de drukte op de weg en de uitlaatgassen als ergernis.

De enquête leverde een aantal verbeterpunten op. Beter onderhoud van het wegdek van de fietspaden, de voorrangssituaties duidelijker maken voor fietsers. Daarnaast kruispunten verbeteren, verbreden van fietspaden, handhaven op de naleving verkeersregels en de snelheid, geen bromfietsers en scooters meer op het fietspad en betere verlichting op fietspaden.

In de enquête is gevraagd naar onprettige fietslocaties. Hieruit blijkt dat mensen vooral
kruispunten en ook fietspaden zelfs als onprettig ervaren. De meest genoemde locaties zijn Koperwiek, Schollebos, Bermweg en Duikerlaan.

Wat zijn de ambities in het nieuwe beleid?
– 10% meer fietsgebruik in 2030 ten opzichte van 2024
– Verbetering veiligheid: Er wordt gestreefd naar een afname van verkeersslachtoffers
op de fiets en een verbetering van subjectieve verkeersonveiligheid in Capelle. In de fietsenquête waarderen inwoners de sociale veiligheid met gemiddeld een 6,5. De verkeersveiligheid in Capelle en verkeersveiligheid in de eigen wijk krijgen gemiddeld
een 6,6. De gemeente gaat inzetten op het verbeteren van verkeersveiligheid en wil dat deze drie aspecten in 2032 minimaal een 7,5 scoren.

Het volledige fietsbeleid staat op de website van gemeente Capelle aan den IJssel.

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel

 

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen