woensdag, juli 24, 2024

Taalcoaching Capelle heeft nieuwe coaches nodig

Taalcoaching Capelle heeft een groep van maar liefst 140 taalcoaches. Vrijwilligers die anderen de Nederlandse taal bijbrengen. Nog is het niet genoeg want de vraag naar begeleiding is groot.

Voorzitter Harry Sprengers: “We krijgen steeds meer mensen uit Capelle aan den IJssel die de weg naar het Taalpunt in de Bibliotheek aan het Stadsplein weten te vinden. Vanuit dat Taalpunt komen bij ons de vragen terecht om hen te helpen met de Nederlandse taal. Dat leidt er toe dat we ondanks die 140 vrijwilligers toch een wachtlijst hebben.”

Een ander deel van de aanvragen komt van mensen die in Capelle in een tijdelijke opvang wonen en wachten op een asielaanvraag. Vanuit de gemeente en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is Taalcoaching Capelle gevraagd ook daar mensen te helpen en er zijn nu 10 taalcoaches actief, te weinig.

“Er zijn veel mensen die Capellenaar zijn, om een of andere reden in Capelle zijn komen wonen, een verblijfsstatus hebben en onze taal willen leren spreken en schrijven. Ook om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Taal is hét middel dat mensen verbindt met andere mensen. Dus ondanks dat het een politiek probleem is, merken wij dat er heel veel mensen zijn die een uurtje of meer willen besteden aan een zinvol contact met anderen.” Aldus Harry Sprengers.

Wat wordt er verwacht van een taalcoach? “We verwachten zeker niet dat iemand hoog opgeleid is of een kei is in grammatica. Wel verwachten we mensen die geïnteresseerd zijn in ontmoeting en mensen met een andere achtergrond.”

Over de wachtlijst meldde de voorzitter Harry Sprengers vandaag aan deze nieuwssite: “Via de wervingsacties en via publiciteit hebben we zo’n 20 aanmeldingen van potentiële taalcoaches gekregen. Een deel van hen is al aan de slag, daarnaast hebben een aantal reeds actieve taalcoaches er leerlingen bijgenomen. De wachtlijst is gezakt naar 25: dus we zijn er nog niet.”

Mensen die het leuk vinden om een uur tot anderhalf uur per week op een tijdstip dat het hen uitkomt anderen te ontmoeten en al pratend hen de Nederlandse taal bij te brengen kunnen zich melden via de website van Taalcoaching Capelle.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen