woensdag, juli 24, 2024

Raadsvergadering in Zuidplas dinsdag 18 juni

De gemeenteraad van Zuidplas vergadert dinsdag 18 juni vanaf 19.00 uur. Onder andere over de nieuwe kinderburgemeester. Ook wordt de locatiekeuze voor de nieuwbouw van de basisscholen Gideonschool, De Wingerd en Prins Willem Alexander besproken.

 

De benoeming van de nieuwe kinderburgemeester staat op de agenda. De kinderburgemeester is altijd een groep 8 leerling van een basisschool. Dat houdt dus in dat er elk jaar een andere is. Nu nog is het Saar Hoogendoorn uit Zevenhuizen van basisschool De Eendragt.

De tijdelijke toelating en beëdiging van een raadslid is ook een van de onderwerpen. Mevrouw Denise Leliënhof (PvdA/GroenLinks) heeft momenteel ziekteverlof. Zij is na 16 weken nog niet in staat om terug te keren als raadslid. De ziekteverzuimregeling maakt het mogelijk dat haar ziekteverlof met nog eens 16 weken verlengd wordt. Het voorstel is om de heer Jacques Bovens toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad.

Over de locatiekeuze voor nieuwbouw van de basisscholen Gideonschool, De Wingerd en Prins Willem Alexander is veel te doen. De gemeente wilde nieuwbouw plegen in het IJsselpark wat tot verzet van bewoners leidde. Een petitie, heftige vergaderingen en een twijfelachtige manier van burgerparticipatie is voorafgegaan aan wat nu op tafel ligt.
Het college heeft voorlopig besloten de vervanging op de huidige locatie(s) te laten plaatsvinden. Het is nu aan de raad om te reageren met wensen of bedenkingen. Op basis daarvan zal het college een definitieve keuze maken.

De agenda van deze commissievergadering en de verschillende onderwerpen die besproken worden, is terug te vinden op de gemeentewebsite.

Bron: Gemeente Zuidplas

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen