woensdag, juli 24, 2024

Commissievergadering over toekomst Capelse centrum via nieuwe Gebiedsvisie Centraal Capelle en Toetsing Hoogbouw

Hoe moet het centrale gebied van Capelle in de toekomst eruit komen te zien en welke eisen moet de gemeente stellen aan hoogbouw in het centrum? Daarover vergadert op maandag 17 juni de Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer, beginnend om 20.00 uur op het gemeentehuis. De vergadering is tevens online te volgen.

Op de agenda staat onder andere het instellen van de raadswerkgroep ‘Gebiedsvisie Centraal Capelle’. Deze werkgroep moet komend jaar de nieuwe gebiedsvisie voor dit deel van de stad opstellen. Een belangrijke ontwikkeling en belangrijk voor bewoners, verenigingen, ondernemers en andere gebruikers van dat gebied.

Centraal Capelle is het gebied tussen de Couwenhoekseweg en de Slotlaan. Het opstellen van de gebiedsvisie gebeurt samen met de stad. Zo komt er een participatietraject, waarbij inwoners en organisaties worden betrokken bij de plannen. Als alles is samengevoegd, zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 de Gebiedsvisie Centraal Capelle voor vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Over de Gebiedsvisie

In de Gebiedsvisie wordt aandacht besteed aan wonen, werkgelegenheid, onderwijs,  gezondheid/zorg, kunst en cultuur, sportverenigingen en meer. Daarin komen plannen voor het gebied, waarin lopende problemen en vraagstukken worden opgenomen. Neem bijvoorbeeld de aanpak van gezinsproblemen en andere sociale uitdagingen, maar ook het toevoegen van woningen – al dan niet voor ouderen -, verdere nieuwbouw, meer bomen en groen. Er moeten veel keuzes worden gemaakt.

Participatietraject in derde kwartaal

Het participatietraject start in het derde kwartaal van 2024. Vermoedelijk zal vanuit meerdere buurten in het gebied de meeste aandacht gaan naar het onderwerpen ‘bouwen/verlichting’. Daarom ook is te lezen in de stukken over de vergadering van maandagavond: “Omdat binnen het gebied centraal Capelle opgavegebieden zijn aangewezen voor inbreiding/ verdichting verwachten we maatschappelijke betrokkenheid en reuring.”

De hoogte van bebouwing is eveneens een punt dat veel onder inwoners speelt, zoals over de mogelijke bouw van hoogbouw op de locatie van het oude ING-gebouw aan de Kerklaan. Er zullen toetsingskaders worden vastgesteld. Aan de hand van acht thema’s moet ervoor worden gezorgd “dat iedere hoogbouwontwikkeling bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving en dus van meerwaarde is voor de stad.”

Het gaat dan om de volgende acht thema’s:

1. Inpassing en menselijke maat
2. Verblijfskwaliteit
3. Duurzaamheid
4. Sociaal, gezond en veilig
5. Techniek en logistiek
6. Beeldkwaliteit
7. Programma
8. Mobiliteit

Ook microklimaat en milieu zal een belangrijk onderwerp worden tijdens de vergadering. Dit gaat over bezonning en windklimaat. Hiervoor is in Capelle aan den IJssel niet eerder vastgesteld beleid geweest, maar dit werd bij de bespreking van mogelijke nieuwbouw op de Kerklaan uitgebreid besproken. Wat heeft zonlicht, schaduw en wind voor invloed op de omgeving van een gebouw van 50 meter of hoger? Het college stelt nu voor om de gemeente Rotterdam die recent nieuw beleid heeft vastgesteld voor zon en wind als basis te nemen.

Geen besluiten

Deze commisievergadering gaat enkel over het voorbereidingstraject. Er worden dus geen concrete besluiten genomen. Dat kan alleen in een raadsvergadering. Ook gedurende de raadsvergadering op 8 juli zal er geen besluit worden genomen over de maximale hoogte van gebouwen in het centrum.


De agenda van deze commissievergadering en de verschillende onderwerpen die besproken worden, is terug te vinden op de gemeentewebsite.

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel

Lees verder over dit onderwerp

1 REACTIE

  1. Het zo mooi zijn voor de doorstroming van woningen als er meer levensloop woningen gebouwd worden , ik wil best wel naar een kleiner huis, maar niet naar een appartement

Reacties zijn gesloten.

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen