woensdag, juli 24, 2024

Maandag 10 juni Thema-avond Capelle bouwt aan de Stad

Maandag 10 juni is er op het gemeentehuis een thema-avond. Het doel van de avond is om de laatste stand van zaken met betrekking tot de diverse ruimtelijke ontwikkelprojecten als mede trends en ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen zodat de (eventueel) te maken keuzes en gevolgen daarvan inzichtelijk worden. Daarbij zal worden ingezoomd op Roer/Barbizon/Schollevaar en Centrum.

Voor Schollevaar is de gemeente bezig met een plan voor het gebied rondom NS Station Schollevaar. De gemeente wil hier bouwen, maar ook werken aan bereikbaarheid, een sterk wijkcentrum, goede voorzieningen en een fijne en veilige woonomgeving. Er komen waarschijnlijk nieuwe woontorens bij het station. Het gebouw waar nu o.a. het Huis van de Wijk gevestigd is zal een transformatie krijgen. De gemeente wil Capellenaren betrekken bij het maken van deze plannen.

Voor het Centrum ligt een Toetsingskader Hoogbouw klaar. In de voorstellen wordt uitgegaan van 75 meter hoogte van gebouwen.

Inwoners en organisaties kunnen meepraten over de geagendeerde onderwerpen die via de raadskalender te zien zijn.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen