woensdag, juli 24, 2024

Gemeente geconfronteerd met financiële tegenvallers: “voorbereiden op het maken van echte keuzes”

De gemeente heeft verschillende financiële tegenvallers gekregen. Hierover heeft wethouder Rik van Woudenberg de gemeenteraad geïnformeerd. Volgens de wethouder moet er rekening mee worden gehouden dat de gemeente keuzes moet maken die ook maatschappelijke effecten zullen hebben.

De wethouder werkt momenteel aan de jaarstukken van 2023 en voorjaarsnota voor 2024. “In de voorbereidende gesprekken naar vaststelling daarvan worden wij helaas geconfronteerd met onverwachte financiële tegenvallers”, zo wordt de gemeenteraad medegedeeld. Middels een bericht aan de raad wil de wethouder vroegtijdig transparantie geven.

Waar eerder nog werd verwacht het jaar 2023 afgerond met gelijke cijfers, dus zonder winst of verlies, hebben financiële tegenvallers roet in het eten gegooid: “Op dit moment verwachten wij het jaar 2023 af te moeten sluiten met een tekort van enkele miljoenen.” Ook lijken komende jaren af te stevenen op rode cijfers, tenzij er scherpe keuzes gemaakt worden.

Terughoudend

Het college van wethouders en burgemeester (B&W) geven in de brief aan de raad aan “vooralsnog zeer terughoudend om te gaan met voorstellen voor nieuw beleid en ons in de kern voorlopig te beperken tot het verwerken van wettelijke- en onvermijdelijke voorstellen”.

Het college is er eveneens van bewust dat er mogelijk afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden en dat het zelfs mogelijk is dat dit ook merkbaar kan zijn in de dienstverlening naar inwoners. Er moet overigens benadrukt worden dat dit nog lang niet zeker is: “Op dit moment maken wij een inventarisatie van alle voorstellen en hebben wij dus nog geen kristalhelder en volledig eindbeeld van de totale cijfers.”

Er zijn verschillende redenen voor de negatieve financiële ontwikkelingen voor Capelle. Zo zijn er extra kosten door loon- en prijsstijgingen, maar zijn er ook verschillende beleidsaanpassingen gedaan door het Rijk, die negatief uitpakken voor gemeenten. Tegelijkertijd krijgen zij meer geld van het Rijk, maar is dit onvoldoende, zo laat het college weten: “De financiële meerjarige gevolgen van de Voorjaarsnota Rijk 2024 zijn naar onze mening […] als teleurstellend te kwalificeren. De eenmalige korting van € 2,6 miljoen op onze begroting 2025 is zelfs als kwalijk te bestempelen.”

Komende weken meer duidelijkheid

Komende weken hoopt de wethouder meer duidelijkheid te kunnen geven aan de gemeenteraad. Eind mei of begin juni zal het college haar beleidsplannen presenteren aan de gemeenteraad, maar ook zal dan een plan van aanpak gegeven worden rondom de financiële ontwikkelingen.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen