vrijdag, juli 12, 2024

€450.000 voor onderzoek naar beschermde diersoorten in Capelse woningen

De gemeente trekt €450.000 uit voor onderzoek naar beschermde dieren in Capelse woningen. Zo kunnen er indien nodig aangepaste maatregelen worden genomen bij (ver)bouwen of het verduurzamen van woningen.

In woningen kunnen beschermde dieren leven in bijvoorbeeld muren of in het dak. Bij het isoleren, renoveren of slopen van woningen en andere gebouwen, kan het gebeuren dat er vleermuizen of vogels worden verstoord of gedood. Dit mag niet volgens de Wet Natuurbescherming.

Inwoners die zelf hun woning willen isoleren, moeten nu eerst een onderzoek door een ecoloog laten uitvoeren. Bij overtreding hiervan kan een boete worden opgelegd door de Omgevingsdienst.

‘In één keer geregeld’

De gemeente wil graag inwoners stimuleren om te verduurzamen. Om te voorkomen dat iedere huiseigenaar zelf onderzoek moet laten uitvoeren, heeft de gemeenteraad besloten om €450.000 beschikbaar te stellen voor een groot ecologisch onderzoek. Zo kan voor heel Capelle aan den IJssel een soortenmanagementplan worden opgesteld.

“Het is belangrijk dat we weten waar de beschermde diersoorten in onze woningen zitten. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen”, legt wethouder Sjoerd Geissler (duurzaamheid) uit. “Door het opstellen van het soortenmanagementplan wordt dit onderzoek in één keer geregeld voor gebieden in Capelle aan den IJssel.”

Ontheffing

Met het soortenmanagementplan kan de gemeente ontheffing aanvragen voor het verplichte onderzoek voor inwoners en aannemers. Zo hoeven zij zelf niet meer het onderzoek te laten uitvoeren.

Voordat het soortenmanagementplan gebruikt kan worden, is eerst uitgebreid ecologisch onderzoek nodig. Daarna maakt de gemeente een plan om de dieren te beschermen en hun leefgebied beter maken.

Tussentijdse oplossing

In de tussentijd gaat te gemeente werken aan een tussenoplossing. Zo kunnen inwoners alsnog werk maken van het isoleren van hun woning. Inwoners die in aanmerking komen, kunnen dan een ‘ecologische quickscan’ laten uitvoeren. De gemeente heeft aangegeven met meer informatie hierover te komen, zodra zij dat beschikbaar hebben.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen