zaterdag, juni 15, 2024

Oversteek Slotlaan-Ketensedijk wordt veiliger

- Advertisement -

Het oversteekpunt voor voetgangers en fietsers in de bocht van de Slotlaan en Ketensedijk wordt verbeterd. Hoewel in 2024 de verkeerssituatie sowieso anders wordt, gaat de gemeente nu al tijdelijke maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren.

De maatregelen volgen uit besprekingen vanuit de gemeente, maar ook uit wensen van buurtbewoners. Eerst zullen tijdelijke maatregelen genomen worden, maar komende jaren zal de weg ook verder onder handen worden genomen.

Nu al zijn wegmarkeringen opnieuw aangebracht en extra verkeersborden aangebracht, zodat het voor weggebruikers duidelijker is dat zij een oversteekpunt naderen. Begin 2024 gaat de gemeente ook een middeneiland aanleggen, zodat het veiliger wordt om over te steken.

Komend jaar wordt ook verder werk gemaakt van het loskoppelen van de Algeraweg met de Ketensedijk en Nijverheidsstraat. Zodra dit gebeurd is, zal er ook minder verkeer rijden over de Ketensedijk en Slotlaan en zal de gemeente de weg verder onder handen nemen. Dan krijgen de fietsstroken ook een fysieke scheiding van het andere weggedeelte waar de auto’s overheen rijden.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen