vrijdag, juli 12, 2024

Gemeenteraad stemt in met begroting

Maandag 13 november werd tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over de begroting. Alle partijen konden hun zegje doen en uiteindelijk volgde de stemming. Ondanks een onzekere toekomst voor ons stemde alle partijen unaniem voor de plannen.

De eerste zin in de begroting luidt: “We staan op een financieel kruispunt.” Het is wellicht de belangrijkste zin die meermaals tijdens de vergadering wordt herhaald. Wethouder Van Woudenberg noemde het zelf “een begroting die je eigenlijk niet wil aanbieden.” De gemeente heeft 2026 in het vooruitzicht. Het jaar dat het Rijk de financiën aan gemeenten anders gaat verdelen, waardoor Capelle samen met vele andere gemeenten fors minder geld zullen ontvangen.

Het verwachte tekort is reden tot zorg, maar desondanks ontvangt wethouder Rik van Woudenberg lof over zijn opgezette begroting. “Het is geen sluitende begroting, maar er wordt wel inzichtelijk gemaakt waar de tekorten ontstaan”, geeft Wendy Tieman (PvdA) bijvoorbeeld als commentaar. Soortgelijke reacties zijn ook te horen bij andere partijen. Partijen zijn ook blij dat het college heeft besloten het gat niet op te vullen door Capellenaren extra te belasten.

Kritisch zijn en blijven

De keuze van het college om ondanks het vooruitzicht door te blijven gaan met investeren, kan op steun van de verschillende partijen rekenen. Toch is de oproep vanuit verschillende partijen dat de gemeente moet gaan nadenken over wat in de toekomst moet gebeuren. Caroline Penterman (VVD) vindt dat de raadsleden “met elkaar kritisch moeten zijn – en blijven – op grootschalige investeringen komende jaren.”

Ook geven verschillende partijen aan dat er de discussie moet worden gevoerd over wat de kerntaken zijn van de gemeente: “We hebben de kerntakendiscussie telkens vooruitgeschoven omdat het financieel goed gaat, maar ik denk dat het goed is dat we deze discussie op korte termijn gaan voeren”, aldus Cor Schaatsbergen (Capels Belang). “We lopen tegen de grenzen aan om als gemeente onze taken uit te voeren”, zegt Benne Kerver (Leefbaar Capelle).

Aanpak belangrijke thema’s

Gedurende de rest van de beschouwing hebben alle partijen hun standpunten mogen delen en hun mening kunnen geven op de plannen van het college. Verschillende grote thema’s werden daarbij benoemd: armoede, laaggeletterdheid, verduurzaming, veiligheid, het woningtekort, jeugdcriminaliteit, sportvoorzieningen.

De aangeboden begroting gaat ook met al deze thema’s aan de slag. De partijen waren veelal tevreden met de plannen en financiering, hoewel enkele partijen over de invulling van bepaalde zaken enigszins van mening verschilden. Toch leek tijdens de raadsvergadering dat er geen grote ontevredenheid was over de begroting.

Stemming

Aan het einde van de avond werd gestemd. Allereerst over een amendement, waarmee een onderdeel van de begroting wordt aangepast. De voltallige raad was het eens om extra uitgetrokken geld voor de herontwikkeling van de ‘s-Gravenweg uit de begroting te halen. De gemeenteraad wil pas op een later moment hierover beslissen, zodra er nieuwe definitieve plannen bekend zijn.

Ook stemde de volledige raad in met een motie, waarin het college wordt opgeroepen realistisch naar plannen te kijken. De indieners stellen namelijk dat het nog té vaak voorkomt dat projecten worden uitgesteld of afwijken door verschillende redenen. Daardoor kan vaak niet alles worden gerealiseerd.

Nadat de motie en het amendement werden aangenomen, werd tenslotte gestemd over de begroting. Ook hier stemde de gemeenteraad unaniem voor het aannemen van de begroting.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen