woensdag, juli 24, 2024

Waterschapsbelasting volgend jaar mogelijk omhoog: ‘sterke financiële positie is nodig’

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft de plannen bekend gemaakt voor komend jaar. Een gemiddeld huishouden zal bij de voorgestelde plannen tot drie euro per maand meer moeten betalen. Dit laat het waterschap weten.

Ieder huishouden in Nederland betaalt waterschapsbelasting aan het hoogheemraadschap, ook bekend als het waterschap. Al vanaf de Middeleeuwen dragen deze organisaties verantwoording voor de waterhuishouding in hun gebied. Zo zorgen ze door middel van de dijken en gemalen dat we droge voeten houden, maar ook dragen ze zorg voor de kwaliteit van het drinkwater.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het gebied rondom de Hollandse IJssel, dat ook het laagst gelegen deel van het land is. Het reikt van Zoetermeer tot Schoonhoven, en van Gouda tot Rotterdam.

Reserves aanvullen en toekomstgericht investeren

Op 15 maart van dit jaar gingen we naar de stembus en kozen we voor het nieuwe bestuur van de waterschappen. Het nieuwe bestuur van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft nu bekend gemaakt wat de plannen worden voor 2024. Ze willen toekomstgerichte investeringen doen en de reserves aanvullen. Dat zou wel betekenen dat huishoudens meer belasting moeten gaan betalen.

Het waterschap laat weten dat de financiële reserves volledig zijn verdwenen door de gestegen zuiveringskosten. Daarnaast zijn ook de lasten hoger geworden: dijkversterkingen vallen duurder uit en kosten voor personeel zijn groter. Meer geld is daarom nodig en daarbovenop willen ze ook nog investeringen doen.

“Het behoud van een sterke financiële positie is nodig om gesteld te staan voor al het geplande waterwerk. Dit om tegenvallers op te kunnen vangen én ons beter te kunnen voorbereiden op de steeds ingewikkeldere wateropgaven in dit laagst gelegen en dichtstbevolkte gebied van Nederland”, zo stelt het hoogheemraadschap.

Dagelijks bestuurder Jos Verdoold licht verder toe: ”We willen als waterschap gesteld staan voor de uitdagingen die op ons afkomen: inspelen op de veranderingen van het klimaat, het verbeteren van de waterkwaliteit in singels, meren en plassen, ruimtelijke ontwikkelingen en voldoen aan Europese regels voor afvalwater die op ons afkomen.”

Belasting hoger

Door de gestegen kosten en investeringen die gedaan worden, betekent dat voor huishoudens dat de waterschapsbelasting omhoog gaat. De hoeveelheid belasting die betaald wordt, is per huishouden verschillend en afhankelijk van verschillende factoren. Hoeveel hoger de belasting wordt, is dus nog niet met zekerheid te zeggen. Volgens het waterschap zullen de waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden tot 3 euro per maand stijgen.

Besluit

Op 29 november wordt de begroting van 2024 voorgelegd tijdens de verenigde vergadering, het algemene bestuur van het waterschap. Dan zullen zij zich verder buigen over de plannen en – indien gewenst – goedkeuring aan geven.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen