zaterdag, juni 22, 2024

Intentieovereenkomst voor ontwikkeling Moerkapelle-Zuid

Op woensdag 14 juni 2023 vond de ondertekening plaats van een eerste intentieovereenkomst in het kader van Moerkapelle-Zuid. De ontwikkelende partijen Wonen à la Carte, Novaform Vastgoedontwikkelaars West en Batenburg Bouw & Ontwikkeling zetten samen met de gemeente Zuidplas hun handtekening tijdens de PROVADA’23. In de overeenkomst is de afspraak geborgd om toe te werken naar een volwaardige intentieovereenkomst in september 2023. Hiermee loopt het proces in lijn met het traject van het Gebiedspaspoort Moerkapelle, dat eveneens in september 2023 voorligt aan de gemeenteraad van Zuidplas.

Ingrediënten uit Gebiedspaspoort Moerkapelle als vertrekpunt
Deze ingrediënten vormen een belangrijk vertrekpunt voor de volwaardige intentieovereenkomst en het vervolg daarop: de uitwerking van het stedenbouwkundige plan. De drie ontwikkelende partijen zijn onderdeel van het co-creatietraject en krijgen daardoor uit eerste hand mee wat de behoeften zijn van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, evenals de politieke wensen van de gemeenteraad. In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ wordt Moerkapelle-Zuid specifiek genoemd als uitbreidingslocatie voor Moerkapelle. In de intentieovereenkomst erkennen de samenwerkende partijen dat het thema bereikbaarheid bijzondere aandacht verdient bij de ontwikkeling van het plangebied.

Het plangebied bevindt zich in de noordelijke driehoek van Moerkapelle-Zuid
Dit is het gebied tussen de Julianaweg en de Bredeweg en wordt door de samenwerkende partijen dan ook aangeduid als de ‘Julianadriehoek’. Het plangebied valt binnen het huidige bestemmingsplan ‘Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle bestemmingsplan ‘Zuidplas-Noord’, dat op 16 juni 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen dit bestemmingsplan is de noordelijke punt waarbinnen het plangebied valt benoemd als ‘Woongebied – Uit te werken 2’.

Vervolgtraject
De samenwerkende partijen gebruiken de tijd tot aan de behandeling van het Gebiedspaspoort Moerkapelle door de gemeenteraad voor nadere afstemming over het stedenbouwkundig plan. Ook vindt in het komende halfjaar de verkenning plaats in welke samenwerking de planontwikkeling vorm kan worden gegeven voor Moerkapelle-Zuid ná uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Deze verkenning wordt gebaseerd op de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle bestemmingsplan ‘Zuidplas-Noord’.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen