zaterdag, juni 22, 2024

Drukte bij informatieavond over overlast vliegverkeer: “We weten niet eens wat de schade is”

Drukte van belang maandagavond in Zevenhuizen, waar een informatieavond werd georganiseerd over overlast door vliegverkeer van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Directe aanleiding voor de informatieavond is de zogeheten “concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau“. Hierin staat vermeld hoe RTHA de toekomst voor zich ziet. Die toekomstvisie komt uiteindelijk terecht bij minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) die een besluit neemt over een nieuwe vergunning voor de luchthaven.

Rotterdam The Hague Airport heeft in hun toekomstvisie verschillende scenario’s geschetst: sluiting, krimp en verschillende vormen van groei. Sluiten en krimp ziet de luchthaven niet als wenselijk of haalbaar, en onderzoekt deze scenario’s verder ook niet. Er zijn daarnaast verschillende vormen van (economische) groei, waarbij met name de hoeveelheid vliegtuigen dat zal landen en opstijgen, zal toenemen.

“De luchthaven rekent veelt, maar meet niks”

In de ruimte in Dorpshuis Swanla was geen stoel meer vrij voor de informatieavond. Raadslid Martin Damen, initiatiefnemer voor de avond, was onder de indruk van de toeloop.  Tijdens de avond werden inwoners van veel informatie voorzien, maar ook uitgelegd wat zij zelf kunnen doen.

Alfred Blokhuizen, voorzitter van werkgroep Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV-Rotterdam), stelt tijdens de presentatie dat de luchthaven veel ’trucs’ uithaalt om zaken mooier te maken dan ze daadwerkelijk zijn. Tijdens de avond komen tal van tabellen, schema’s en getallen voorbij die dat moeten aantonen: van aangepaste rekenmethodes tot creatieve technische termen. “De luchthaven rekent veelt, maar meet niks”, zegt een kritische Blokhuizen.

Ook wordt de vinger gelegd op het gebrek aan data. Officiële meetgegevens uit de gemeente zelf zijn er namelijk niet. Zo is niet duidelijk hoeveel geluidsoverlast er precies is, maar belangrijker: er is niet bekend wat voor schadelijke stoffen er vrijkomen en in welke hoeveelheid.

Roep om onderzoek

Met name de uitstoot is een zorg die onder inwoners lijkt te spelen. In de vragenronde zegt een verontruste bewoonster: “wij weten nu niet wat er op ons neerkomt”. De bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid, maar ook die van hun kinderen en kleinkinderen. “We weten niet eens wat de schade is. Er wordt niet eens gemeten. Het doet me pijn.”

De roep vanuit de aanwezigen is dan ook om aanvullend onderzoek in de gemeente uit te voeren. “Plaats een meetpunt in elke dorpskern”, wordt geopperd.

Sceptisch

De informatiebijeenkomsten die BTV-Rotterdam houdt voor inwoners en gemeenteraden, zijn bedoeld voor bewustwording, antwoordt Blokhuizen. “Met succes”, legt hij uit. “Daardoor willen gemeenten die groei niet meer. Het is een enorme wending.”

Vooralsnog lijken de inwoners van Zuidplas zelf nog enigszins sceptisch. Ze zien de luchthaven als een organisatie waar niet tegen op te boksen is en vragen zich af hoe realistisch een sluiting is. In ieder geval willen de aanwezigen niet dat de luchthaven verder groeit. “Het is een lange strijd en het vergt een lange adem, maar wij hebben geen tekort aan energie”, vertelt Blokhuizen als geruststelling.

Ook daarop benadrukt de werkgroep hoe belangrijk het is dat bewoners lid worden. “Het is een ingewikkelde, juridische en technische strijd.” Onafhankelijke specialisten worden ingehuurd en rechtszaken worden gevoerd. “En dat werkt.”

Overlast melden

Daarnaast werd op de avond duidelijk gemaakt wat inwoners zelf konden doen. Zo zijn er verschillende manieren om overlast te melden. Via omgevingsdienst DCMR kun je zien welk vliegtuig er overvliegt en een melding maken van overlast.

Omdat de DCMR-meldingen geen ruimte biedt op wat de overlast met iemand doet, is de website vliegherrie.nl online gezet. Daarbij kunnen mensen ook hun gevoel kwijt als er overlast van een vliegtuig is.

Ook werd aandacht gegeven aan de Explane App. Mensen kunnen deze app downloaden op hun telefoon en meldingen maken van geluidsoverlast. Deze wordt met de telefoon gemeten. Hoewel een telefoon geen gekalibreerd meetinstrument is, zeggen de sprekers dat de afwijking gering is. Ook worden gegevens niet gebruikt als exacte wetenschap, maar wel ter indicatie van de overlast.

Zienswijze

Misschien het belangrijkste wat de inwoners nu kunnen doen, is het insturen van een zienswijze op de plannen van het vliegveld. Met een zienswijze geef je aan wat je van het concept vindt. Iedere belanghebbende kan een zienswijze indienen en dit kan tot en met woensdag 8 maart.

Het indienen van een zienswijze kan digitaal, mondeling of per post. Digitaal kan een zienswijze worden ingediend via platformparticipatie.nl/rtha. Mondeling een zienswijze doorgeven aan het ministerie kan ook. Maak dan een afspraak via 070 456 96 07. Ook kan je per post een zienswijze indienen. Stuur deze naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie o.v.v. Rotterdam The Hague Airport Postbus 20901, postcode 2500 EX, in Den Haag.

Meer informatie en voorbeelden van een zienswijze is ook beschikbaar op de website van BTV-Rotterdam.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen