zaterdag, juni 22, 2024

Gemeente waarschuwt voor malafide grondhandelaren

De gemeente Zuidplas waarschuwt voor malafide grondhandelaren. Het gaat hierbij specifiek om landbouwgrond met toezeggingen over de agrarische bestemming.

De gemeente laat weten dat op verschillende locaties in Nederland landbouwgrond wordt aangeboden voor hoge prijzen. De malafide grondhandelaren bieden daarbij vaak de belofte dat de agrarische bestemming op korte termijn zal wijzigen. Na aankoop blijken de kopers misleid als de bestemming niet (of binnen korte termijn) wordt gewijzigd en vervolgens niets met de aangekochte grond kunnen.

De gemeente wil mensen behoeden van een miskoop en geeft diverse tips om te controleren of gemaakte beloftes en toezeggingen kloppen.

Bestemming controleren

Maakt een handelaar een toezegging dat de agrarische bestemming van een stuk grond binnenkort komt te wijzigen? Dan kan je dit controleren op de website Ruimtelijke plannen. Daar vind je het geldende bestemmingsplan en vind je informatie terug als er een wijziging gepland is.

Controleer de marktwaarde van de grond

Via de website van het Kadaster (of via een plaatselijke makelaar) kan je de huidige marktwaarde opzoeken van de grond met zowel de ‘bestemming agrarisch’ als de marktwaarde van de grond met de ‘beweerde toekomstige bestemming’. Om een indruk te krijgen kan je ook in de Grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas lezen, welke grondprijzen en rekenmethodieken het Grondbedrijf van de gemeente Zuidplas hanteert bij de verkoop van grond ten behoeve van de diverse bestemmingen.

Uitleg over waardeverhoging als gevolg van een gewijzigde bestemming treedt pas in als deze daadwerkelijk is gewijzigd en de wijziging onherroepelijk is. Dit betekent dat de gemeenteraad een besluit moet hebben genomen tot wijziging van de bestemming; de termijnen voor bezwaar en beroep tegen de bestemmingswijziging zijn verstreken en er ook geen bezwaar- of beroepsprocedure meer aanhangig is.

Verkoopvoorwaarden

Daarnaast raadt de gemeente aan de verkoopvoorwaarden en boetebedingen goed door te lezen, zowel in de koopovereenkomst als de leveringsakte van de notaris. Vraag bij twijfel de notaris om uitleg over de betekenis en het gevolg van de voorwaarden.


Slachtoffer geworden?

Mochten mensen het idee hebben dat ze al het slachtoffer zijn geworden van een malafide handelaar, vraag dan om juridisch advies. Dat kan via de rechtsbijstandverzekering, het
Juridisch Loket (telefoonnummer 0800 – 8020) of een advocaat.

Het wordt aangeraden om aangifte te doen bij de politie als er daadwerkelijk sprake is van oplichting.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen