zaterdag, juni 15, 2024

Reactie gemeente en MIRT over participatieproces Algeracorridor: “serieus geluisterd naar alternatieven”

- Advertisement -

Eerder deze week publiceerden we over de gepresenteerde conceptontwerpen voor de herontwikkeling van Algeracorridor en hoe een groep omwonenden zich nog altijd gepasseerd voelt. MIRT-verkenning Oeververbindingen en de gemeente reageren op deze aantijgingen.

Zowel het MIRT, die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van verschillende mogelijkheden en het participeren met de belanghebbenden, en de gemeente Capelle aan den IJssel zeggen in een reactie zich niet te herkennen in de reactie van de bewonersgroep.

“Capelle en de wethouder verkeer Rik van Woudenberg nemen bewoners met voorstellen wel degelijk serieus”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “De wethouder heeft het ingediende plan en tekening [van de bewonersgroep: red.] bekeken en een aantal punten overgenomen die daarmee een plek krijgen in de planfase. Een aantal voorstellen worden ook niet meegenomen.”

“Alle ruimte om in te spreken”

Daarnaast zegt de woordvoerder dat de bewoners ook alle ruimte krijgen om in te spreken tijdens de commissievergadering waarin de commissies van de raad het dossier bespreken. “Ook daar wordt geluisterd naar de voorstellen van de bewoners.”

Ook het MIRT geeft een soortgelijke reactie: “MIRT-verkenning Oeververbindingen en de gemeente Capelle zijn in gesprek geweest met de indieners van het bewonersalternatief voor de Algeracorridor. Er is serieus geluisterd naar alternatieven en bij de voorgenomen keuzes van bijvoorbeeld de gemeente Capelle wordt een deel van de suggesties uit het bewonersalternatief meegenomen.”

Toelichting keuzes gegeven aan bewoners

Waarom niet alle punten van de bewoners worden meegenomen, ligt aan de haalbaarheid en de gestelde doelen van het project. Het MIRT zegt verder dat de bewoners ook is toegelicht waarom bepaalde suggesties zijn afgevallen.

Op verzoek van de indieners van het bewonersalternatief heeft het projectteam MIRT-verkenning Oeververbindingen tekeningen gemaakt van hun voorstel. Zij hebben hun voorstel vorige week aangeboden aan wethouder Van Woudenburg van Capelle. De wethouder bespreekt dit later met de Capelse gemeenteraad.

Beslissing valt in november

Er is nog geen definitieve keus gemaakt voor de Algeracorridor. Die beslissing wordt in november genomen tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT. In dit overleg wordt het voorkeursalternatief voor de Algeracorridor (en de andere onderdelen van de MIRT-verkenning) vastgesteld.

In Capelle spreekt het college nog met de gemeenteraad over het alternatief waar het college op inzet (op 18 of 19 oktober, raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer).

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen