zaterdag, juni 15, 2024

Oekraïense vluchtelingen ook welkom in Capelle aan den IJssel

- Advertisement -

Oekraïners die voor het oorlogsgeweld in hun land zijn weggevlucht, zijn welkom in Capelle aan den IJssel. Dat blijkt uit een rondgang bij alle lokale politieke partijen.

Momenteel zijn ongeveer een miljoen Oekraïners hun thuisland ontvlucht. Enkele honderden van hen hebben zich in Nederland bij de opvang in Ter Apel gemeld, maar de verwachting is dat dit snel zal oplopen. Afgelopen week riep het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gemeenten al op om locaties te bieden. Al zonder de Oekraïense vluchtelingenstroom kampt het COA al met een opvangtekort.

Het COA laat weten dat er tweeduizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen worden gerealiseerd. Voor alles wat daarbovenop komt, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Het Rijk compenseert gemeenten voor die opvang.

Ook omliggende gemeenten zeggen bereid te zijn om vluchtelingen op te vangen. Inmiddels is bekend dat elke veiligheidsregio tweeduizend opvangplekken moet creëren. Mensen kunnen ook zelf vrije ruimtes aandragen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Rondgang bij lokale partijen

Capelle Vandaag vroeg alle elf verkiesbare partijen in de gemeente naar hun standpunt omtrent de Oekraïense vluchtelingenstroom. Nu er opnieuw aanspraak gemaakt wordt op gemeenten voor vluchtelingenopvang, ligt daar een rol weggelegd voor Capelle aan den IJssel?

Hoewel de opvang van dertig vluchtelingen aan de Barbizonlaan vorige maand nog de gemeenteraad in twee kampen verdeelde, lijken alle partijen het nu onverdeeld eens over potentiële opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Onverdeelde solidariteit

Uit de reacties die wij van de partijen ontvingen, is duidelijk dat zij allemaal de Oekraïense bevolking een warm hart toedragen. Verschillende partijen spreken ook lof uit voor initiatieven van Capelse inwoners om het oost-Europese volk te helpen.

Als het gaat om eventuele opvang in onze gemeente, staan ook alle partijen daar open voor. Een aantal partijen geeft wel aan dat de landelijke politiek en het COA eerst aan zet is met de coördinatie van vluchtelingenopvang in Nederland, maar zeker in actie te komen als de gemeente hierom gevraagd wordt. Andere partijen vinden juist dat de gemeente nu al actief op zoek moet gaan naar nieuwe potentiële opvangplekken. Maar onomstotelijk staat vast: vluchtelingen uit Oekraïne zijn hier welkom.

Van het CDA en D66 heeft onze redactie geen reactie ontvangen. Via social media heeft het CDA wel al kenbaar gemaakt ook bereid te zijn opvang in onze gemeente te realiseren.


Hieronder zijn per partij de volledige reacties te lezen
Leefbaar Capelle
Hoewel de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne nog niet binnen de partij is besproken, ga ik (Lijsttrekker Ans Hartnagel) er vanuit dat we samen met Capellenaren mogelijkheden voor opvang kunnen en gaan bieden. Op social media zie je al heel mooie Capelse initiatieven ontstaan. Het zou mooi zijn als we die kunnen bundelen. 
Capelse VVD
Met een knoop in onze maag zullen wij en alle Capellenaren met ons de beelden uit Oekraïne hebben gezien. Vreselijk. Het heeft laten zien dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.
Het is verschrikkelijk om te zien hoe mensen huis en haard achter zich hebben gelaten en vluchten naar een veiligere plek. Gelukkig kunnen we deze plek in Nederland ook voor een deel van deze mensen bieden. Het is wel belangrijk dat we het Rijk, COA en de verschillende veiligheidsregio’s de ruimte geven om de opvang nu gecoördineerd te regelen. Zodat de opvang en zorg op een humane wijze kan worden gegeven. Ook in Capelle kunnen we in ​afstemming met de verschillende instanties kijken hoe we dit kunnen aanpakken.
D66
Van het Capelse D66 heeft onze redactie nog geen reactie ontvangen en online is geen standpunt op dit bewuste onderwerp bekend.
SGP
De Capelse fractie van de SGP laat aan onze redactie weten dat zij het op dit moment ‘eigenlijk geen politiek onderwerp’ te vinden. ‘Maar we stellen ons nu op het standpunt voor een open hart voor iedereen.’
Overigens op twitter zegt fractievoorzitter Arwin van Buuren van SGP Capelle wel weten dat Capelle aan den IJssel zich van haar beste kant moet laten zien en nu ‘eensgezind en zonder tegenzin voortvarend op zoek gaan naar extra opvanglocaties’.
PvdA
De PvdA Capelle staat positief tegenover de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïene, aldus lijsttrekker Geissler: ‘We denken aan opvang in kerken, leegstaande gebouwen en bij gezinnen thuis.’
Geissler verwijst verder naar hun standpunt die zij al eerder gaven over de eerdere politieke discussie over noodopvang in de gemeente.
SP
Een urgente kwestie, die naar het zich laat aanzien een humanitaire crisis van ongekende omvang voor Europa wordt. Waarin de ontwikkelingen sneller gaan dan de tijd om tot een overwogen standpunt te komen.
Op het moment van schrijven wordt bekendgemaakt, dat vluchtelingen uit de Oekraïne recht krijgen op onderdak en steun voor levensonderhoud. 
Gisteren liet de burgemeester ons (fractievoorzitters) nog weten dat binnen de Veiligheidsregio er werd gekeken naar “onorthodoxe” invulling van het mogelijke probleem van opvang. Dat hield in dat huisvesting bij gezinnen en via kerkelijke organisaties de manier zou zijn om de problematiek te ondervangen.
De SP is en blijft van mening dat Capelle altijd moet zoeken naar de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen in algemene zin. Dus ook nu. Hoe, waar of waarmee, we in onze gemeente kunnen bijdragen is een complexe vraag die de SP niet 1,2,3 kan beantwoorden. Mogelijk zijn er vastgoedbezitters die willen inspringen.
Wat ik je wel kan zeggen is dat de SP Capelle een donatie heeft gedaan aan Stichting Breath van Capellenaar Nico de Borst. Zij zijn al 17 jaar actief op het gebied van kinderopvang in de Oekraïne en moeten op dit moment alle zeilen bijzetten om evacuaties uit het oorlogsgebied tot een goed einde te brengen.
CDA
Van het Capelse CDA heeft onze redactie nog geen reactie ontvangen. Op twitter laat de lokale fractie wel weten solidair te zijn met het Oekraïense volk en bereid te zijn om opvang van vluchtelingen mogelijk te maken.
ChristenUnie
Voor de ChristenUnie is het uitgangspunt helder: ieder mens is van waarde. Dus iedere vluchteling verdient ook onze oprechte aandacht. De ChristenUnie is van mening dat we naar vermogen een veilige plek moeten bieden aan slachtoffers van rampen, vervolging, oorlog en onderdrukking: zou je dat zelf ook niet graag willen ondervinden als je iets dergelijks overkwam? Wegkijken is geen optie! We kunnen niet het leed van de hele wereld op onze schouders op ons nemen, maar wel steeds in iedere concrete situatie onze verantwoordelijkheid nemen. Dus ja, ook de Oekraïense vluchteling is welkom in Capelle. Zodat we leed kunnen verzachten waar dat mogelijk is. We zijn immers als mensen allemaal gemaakt door dezelfde Schepper, en de plek waar we wonen hebben we ook maar gekregen. Laten we medemens zijn voor de ander!
GroenLinks
GroenLinks Capelle vindt dat de gemeente een veilige plek moet bieden aan diegenen die dat nodig hebben, ongeacht waar ze vandaan komen. De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft laatst ook ingestemd met de opvang van 50 vluchtelingen aan de barbizonlaan en wij zien dat dan ook als een signaal dat we een open gemeente zijn. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat, wanneer dat nodig is, de gemeente opnieuw zal zoeken naar opvanglocaties voor vluchtelingen.
Belang van Nederland
Belang van Nederland (BVNL) heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer welke is aangenomen. Wij pleiten daarin voor een ruimhartige ondersteuning voor Polen en overige buurlanden van Oekraïne bij het verlenen van humanitaire noodhulp. De vluchtelingen uit Oekraïne zouden in principe moeten worden opgevangen in het eerste veilige land waar zij arriveren.
Wij beseffen dat er sinds enkele dagen een zéér grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne onderweg is naar enkele West-Europese landen, waaronder Nederland. BVNL Capelle is de mening toegedaan dat wij daar barmhartig mee om moeten gaan en zien derhalve dan een rol voor Capelle hierin weggelegd.
Capels Bewoners Belang
In een telefonische verklaring laat het Capels Bewoners Belang weten niet negatief te staan tegenover een eventuele opvang van vluchtelingen, maar dat zij vanwege drukte in aanloop naar de verkiezingen geen officieel standpunt hierover hebben. Lijsttrekker Van Gent zegt de situatie te volgen en dat de partij de Oekraïners zeker een warm hart toedraagt, en dat zij na de verkiezingen zeker verder gaan kijken wat zij voor hen kunnen betekenen.
- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen