zondag, juni 16, 2024

SGP Capelle: ‘onderzoek mogelijkheden tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders’

- Advertisement -

De Capelse SGP-fractie doet in een open brief een oproep aan de gemeenteraad. Er wordt gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeente.

Aanleiding voor de open brief is de recente bekendmaking van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel dat zij voor een tijdelijk opvang zullen zorgen. Ze riepen daarbij ook andere gemeenten op om zich aan te sluiten bij het initiatief.

Opvangprobleem AZC’s

Er is momenteel sprake van een groot opvangprobleem bij veel asielzoekerscentra. Veel plekken worden momenteel vastgehouden door statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) die nog wachten op huisvesting in Nederlandse steden of dorpen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) benadrukt dat het om een tijdelijke opvang voor een periode tot hooguit twee maanden is met kleine opvanglocaties tot hooguit zeventig personen per gemeente.

“Morele plicht”

De SGP is vanuit hun Christelijke normen en waarden van mening dat ook Capelle een dergelijke tijdelijke opvang moet overwegen: “Het ‘verlenen van herbergzaamheid’ aan hen die dat nodig hebben, is een Bijbelse notie die de SGP-fractie van harte onderschrijft.”, zo staat te lezen in de open brief.

“In het licht van de levensbedreigende situatie waarin veel vluchtelingen verkeren, is een bijdrage vanuit Capelle ons inziens niet meer dan een morele plicht waarbij we maximaal creatief en coöperatief moeten willen zijn.”

Lees de gehele open brief van SGP Capelle hieronder (klik op de tekst om te vergroten)

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen