donderdag, juli 18, 2024

Capellenaren krijgen geen extra lastenverzwaring, gemeente gaat investeren in stad en bewoners

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle heeft vandaag de begroting voor 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Nico van Veen: ”Ondanks alle uitdagingen door de coronapandemie kunnen we de gemeenteraad een solide, evenwichtige en sluitende begroting ter besluit voorleggen. Géén lastenverzwaring voor de Capellenaar, géén bezuinigingen; wél investeringen in de stad en haar bewoners!”

De gevolgen van de coronapandemie hebben enorme impact op de samenleving. Gelukkig laten de economie en de maatschappij grote veerkracht zien. In deze begroting gaat het college verder met de afspraken uit het coalitieakkoord én met extra inspanningen om sterker uit de crisis te komen. Wethouder Van Veen: “We doen dat met extra investeringen op het gebied van onderwijs, (sociale) veiligheid, armoedebestrijding, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Voor iedere Capellenaar, maar met speciale aandacht voor de jeugd en voor wie corona langdurige gevolgen heeft.”

 

Wonen
De woningmarkt stagneert. Om hier weer meer beweging in te krijgen, doet het college in deze begroting een belangrijke stap met het voorstel voor startersleningen. Wethouder Van Veen: ‘We bieden onze jonge Capellenaren de mogelijkheid voor een starterslening, zodat zij net dat beetje extra kunnen lenen waardoor het kopen van een woning beter mogelijk wordt.”

 

Mobiliteit
Bereikbaarheid van alle Capelse wijken, voor iedereen, is belangrijk in Capelle. Wethouder Van Veen: ”Dit college staat voor een toegankelijk Capelle. Daarom blijft ook in 2022 parkeren gratis, investeren we in de uitbreiding van de buurtbus en blijft er gratis openbaar vervoer voor de AOW-gerechtigden.”

 

Hondenbelasting
In de Voorjaarsnota 2021 is besloten de hondenbelasting per 2022 af te schaffen. Dit is verwerkt in deze begroting, zonder dat dit financiële gevolgen heeft voor de Capellenaar.

 

Besluitvorming

De begroting 2022 is te lezen op de website van de gemeente Capelle aan den IJsselwww.capelleaandenijssel.nl/bestuur-organisatie/financiele-documenten_42449/

De gemeenteraad behandelt de begroting op 25 en 26 oktober in de commissies en op 8 november in de gemeenteraad.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen