dinsdag, juni 25, 2024

Capelle stelt regels voor agressieve honden

Burgemeester Oskam van Capelle heeft regels vastgesteld bij incidenten met bijtende honden. Als er incidenten met honden plaatsvinden kan de burgemeester maatregelen nemen. Dit kan wanneer de burgemeester een hond vanwege het gedrag gevaarlijk of hinderlijk vindt.

Bijtincidenten met honden komen af en toe voor. Het kan vervelende gevolgen hebben. Kort geleden zijn in de gemeente Capelle de beleidsregels ‘Bijtincidenten honden’ in werking getreden. In deze regels staat aangegeven wat wordt verstaan onder een gevaarlijke of hinderlijke hond. Ook wordt aangegeven in welke gevallen de burgemeester een hond in beslag kan nemen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een licht en ernstig bijtincident. Er is sprake van een licht bijtincident wanneer een hond een ander dier of persoon bijt, waarbij geen sprake is van ernstig letsel of ernstige gevolgen. In dit geval volgt een waarschuwing.

Er is sprake van een ernstig bijtincident wanneer een persoon of dier overlijdt als direct gevolg van het bijtincident of als een hond ernstig letsel toebrengt aan een ander dier of persoon. Ook wanneer er twee keer binnen twee jaar tijd een licht bijtincident plaatsvindt, wordt dit gezien als ernstig bijtincident. Bij een ernstig bijtincident wordt een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd.

De eigenaar van een hond die zich niet houdt aan het aanlijn- en muilkorfgebod kan een boete krijgen. Als dit vaker voorkomt en de hond niet binnen 48 uur aangelijnd en gemuilkorfd is, dan kan het dier in beslag genomen worden. Wanneer het aanlijn- en muilkorfgebod niet wordt nageleefd en de hond een nieuw bijtincident veroorzaakt, dan kan de hond meteen in beslag worden genomen.

De burgemeester kan onder bepaalde omstandigheden afwijken van het algemene beleid, zowel met lichtere als met zwaardere maatregelen.

De gemeente raadt aan bij bijtincidenten altijd contact op te nemen met de politie. Andere overlast van honden kan gemeld worden bij de gemeente of via 010-2848111.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen