dinsdag, juni 25, 2024

Najaarsnota 2019: veilige financiële koers

Met een conservatieve Najaarsnota 2019 blijft Capelle aan den IJssel een veilige financiële koers varen. Wethouder financiën Nico van Veen geeft wel een voorzichtige winstwaarschuwing voor de periode 2020 – 2024. “Groot onderhoud van de buitenruimte wordt duurder door stijgende bouwkosten, momenteel wordt onderzocht hoeveel duurder. Daar moeten we de komende jaren rekening mee houden”. Het college heeft de Najaarsnota 2019 vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Op 16 december wordt deze besproken.

Er wordt nog steeds volop gebouwd en gewerkt aan groot onderhoud in de wijken. De tijdelijk huisvesting aan de Lijstersingel is door de Eben Haëzerschool in gebruik genomen. De Capelse Schoolvereniging is in september verhuisd. Met hulp van een grote groep vrijwilligers is de Buurtbus van start gegaan. Daarmee is de verbinding van de wijken met het stadshart verbeterd. Sinds dit jaar wordt er extra ingezet op handhaven van afvalstoffenverordening en hondenoverlast. Ook is het Actieplan Schulden aanpakken vastgesteld om Capellenaren met schulden effectiever te begeleiden naar een leven ‘uit’ de schulden. Eenzame Capellenaren kunnen rekenen op een activiteitenaanbod vanuit de gemeente waarbij intensief wordt samengewerkt met bewoners en maatschappelijke partners.

In de najaarsnota doet het college enkele wijzigingsvoorstellen voor de begroting. Zo stelt het college voor om de belangrijke entree van de stad de Abram van Rijckevorselweg tot aan het Capelseplein aantrekkelijker te maken. Samen met bewoners, bedrijven en deskundigen wordt er gekeken naar mogelijkheden om een groene entree voor de stad te realiseren. Ook de Sibiliusweg en een aantal rotondes in ’s Graveland worden groener gemaakt als het aan het college ligt. Tevens zijn er in 2020 extra middelen beschikbaar voor het Centrum voor Jeugd en Gezin om wachtlijsten te reduceren.

De Najaarsnota 2019 wordt op 2 en 3 december behandeld in de commissies en op 16 december in de gemeenteraad. De Najaarsnota is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl.

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen